Stichting de Verbinding De kracht van samen werken

Stichting de Verbinding

Stichting De Verbinding, opgericht in 2007.

Doel

Doel van Stichting De Verbinding is het stimuleren en faciliteren van werkgelegenheid ten behoeve van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in het bijzonder mensen die auditief en/of communicatief beperkt zijn, met name mensen die doof zijn.

Download hier de statuten van Stichting De Verbinding.

Activiteit

Om dat doel te verwezenlijken bezit en beheert Stichting De Verbinding alle aandelen van De Verbinding BV. Zie www.deverbindingbv.nl

Financieel

Download hier de financiële verantwoording over 2021.

Bestuur

Het bestuur van Stichting De Verbinding bestaat uit:

Volgens het beloningsbeleid van Stichting De Verbinding mogen de bestuursleden gemaakte onkosten declareren en krijgen zij een vacatievergoeding die niet bovenmatig is.